fbpx
WORDT LID!

Standpunten

Lees meer over veiligheid

Actief aanpakken van huftergedrag in wijken en op straten!

• Toezichthouders, BOA’s en straatcoaches meer zichtbaar op straat!

• Huftergedrag niet gedogen maar aanpakken en bestraffen!

Sluiten Tihange!

Lees meer over zorg voor iedereen

Iedereen doet mee Heerlen inclusief!

 • Dat betekent een Heerlen waarin iedereen kan meedoen! Jong en oud, vitaal en kwetsbaar.
 • Snellere en correcte afhandeling van aanvragen voorzieningen!Actief ouderenbeleid!
 • Actief ouderenbeleid.
 • Er komt een ouderenwijzer: hierin wordt duidelijk gemaakt voor ouderen waarvoor ze bij de gemeente aan kunnen kloppen!
 • Meer aandacht voor initiatieven die eenzaamheid inperken!
 • Heerlen dementievriendelijke gemeente!
 • Proef kweekwiet!
 • Ketenaanpak in verslavingszorg en GGZ onverminderd voortzetten!

Lees meer over participatie

Niemand aan de zijlijn!

 • Extra aandacht en inzet voor werkloze 50-plussers met weinig uitzicht op een vaste baan: geen dwang, maar leeftijdsbewust maatwerk (bijvoorbeeld als vrijwilliger).
 • Balans tussen vrijwilligerswerk en vaste banen: geen verdringingseffecten!

Lees meer over winkels en bedrijven

Meer maatwerk voor bedrijven!

 • Basishouding gemeente is samenwerken en denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
 • Versterken contacten met werkgevers- en werknemersorganisaties.
 • Versterken winkelcentra Heerlen-Centrum, Hoensbroek, Heerlerheide en Heerlerbaan.

Volle ondersteuning doorontwikkeling Smart Services Campus Heerlen!

Lees meer over scholen en huisvesting

 • Iedereen veilig van huis naar school en omgekeerd. Door alle verkeerssituaties rondom scholen veiliger te maken.
 • Bij nieuwbouw bewuster omgaan met de noden en wensen van de omgeving steviger te betrekken in de ontwikkelingsplannen.
 • Her parkeerbeleid wordt opnieuw tegen het licht gehouden.

Lees meer over recreatie, zwembaden en sport

 • Otterveurdt wordt gerenoveerd en toekomstklaar gemaakt als regiozwembad.
 • Sport belangrijk voor gezondheid en sociale functie! Waarderingssubsidies tegen het licht houden en waar nodig (niet onvoorwaardelijk) verhogen om ervoor te zorgen dat verenigingen goed kunnen functioneren.

Lees meer over cultuur en verenigingen

 • Invoeren / versterken muziekonderwijs in het basisonderwijs.
 • Mogelijkheden subsidies voor scouting, carnaval, fanfare, harmonie, zangkoor, schutterij, kunstclubs verstevigen en waar noodzakelijk verhogen.
 • Nieuwe initiatieven in buurten en wijken verdienen meer aandacht en ondersteuning.
 • Niet de omvang van evenementen maar de kwaliteit moet leidend zijn. Heerlen is en blijft evenementenstad van de regio.

Lees meer over openbare ruimte en groen

 • Meer groen in Heerlen.
 • Onderhoud openbare ruimte en groen wordt geïntensiveerd.

Lees meer over historie en monumenten

 • Behoud van Heerlens erfgoed krijgt nog meer aandacht dan er al is; we hebben de taak om onze historie over te dragen aan de volgende generatie.

  • Invoeren van een gemeentelijke monumentenlijst.
  • Meer aandacht voor en inzet op herbestemming van leegstaande kerken, kloosters en scholen.

Lees meer over dienstverlening en financiën

 • Verruimen van dienstverlening aan huis.
 • Nieuwe dienstverleningsconcepten worden ontwikkeld en ingevoerd om de burger steeds beter van dienst te kunnen zijn. Stadsdeelwinkels zullen hierdoor niet meer nodig zijn.
 • Onderzoeken of een pilot met een basisinkomen in Heerlen haalbaar is.

Lees meer over mens geloof en maatschappij

 • De dialoog is leidend; niet op zoek gaan naar wat ons scheidt, maar wat ons bindt. Als we zeker en trots zijn over onze afkomst, kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst. Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de christendemocratische waarden die inze stad mede hebben gevormd tot de stad die Heerlen nu is.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Wordt Lid!